Wie zijn wij?

De Stichting Brabant Symfonie werd in juni 2017 opgericht.


Doel

De Stichting Brabant Symfonie stelt zich de volgende doelen:

  • het in stand houden en ten gehore (laten) brengen van de Brabant Symfonie; 
  • het organiseren van regionale concerten waarin de Brabant Symfonie ten gehore wordt gebracht;
  • het faciliteren van optredens van jonge klassieke musici;
  • het stimuleren van muziekeducatie binnen het basisonderwijs;
  • exploiteren van promotiemateriaal/films voor het laten sponsoren van concerten;
  • het inzamelen van gelden ten behoeve van Brabantse charitatieve instellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. 
 

 


Visie

Om de Brabantse saamhorigheid, ook op cultureel gebeid, te accentueren werd de Brabant Symfonie gecomponeerd. Door Project Orkesten van wisselende samenstelling krijgt de actieve en passieve muziekbeleving in Brabant een sterke impuls. De regionale concerten kunnen door plaatselijke bedrijven of instellingen worden gesponsord.


Ambitie

Het is onze ambitie om jaarlijks in de steden van Brabant meerdere concerten te organiseren, waarbij vooral plaatselijk talent de mogelijkheid geboden wordt om met hun talent en kwaliteit de Bühne te veroveren.


Motief

De aandacht voor muziekonderwijs op basisscholen is de laatste jaren sterk  verminderd. Het bestuur van de Stichting Brabant Symfonie wil het muziekonderwijs op de basisscholen een unieke impuls geven. Van de première van de Brabant Symfonie zullen professionele beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden. Deze worden voorzien van uitleg over de rol van componist, arrangeur en dirigent. Daarnaast krijgt ieder individueel muziekinstrument extra aandacht voor hun bijdrage bij concertuitvoeringen.