Donaties

De Stichting Brabant Symfonie is een ANBI stichting, waardoor donaties, schenkingen en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

De stichting kan uw bijdragen goed gebruiken voor het organiseren van concerten en voor haar educatieve doelen.

Voor eenmalige giften en periodieke giften zonder notariële akte of overeenkomst, is het goed te weten dat deze aftrekbaar zijn als deze minimaal 60 euro bedragen, en tenminste 1% en ten hoogste 10% van uw verzamelinkomen zijn.

Giften die notarieel zijn vastgelegd via een akte van schenking of een schenkingsovereenkomst, zijn volledig aftrekbaar.

 

U vindt ons bankrekeningnummer rechtsonder op deze website. Wij danken u voor uw bijdrage!